Home    Actievoorwaarden

Voorwaarden winactie EuroClix Mastercard


Win 10.000 Clix met het gebruik van de EuroClix Mastercard

Deze winactie is uitgeschreven door EuroClix, een merknaam van iFlavours B.V., Zekeringstraat 39C, 1014 BV te Amsterdam en betreft één klein promotioneel kansspel voor één product in de periode 1 januari tot en met 31 december .

  Hoe werkt de actie
 1. Iedere Hoofd Card-houder van de EuroClix Mastercard (uitgegeven door International Card Services (hierna: ICS)) die in de actieperiode één of meerdere transacties doet met zijn/haar EuroClix Mastercard, maakt automatisch kans op het winnen van 10.000 Clix (wat gelijk staat aan een waarde van € 150,-).

 2. De winkans wordt niet groter naar mate de Card-houder meer transacties doet.

 3. De actieperiode loopt van 1 januari tot en met 31 december .

 4. Er vinden 12 trekkingen per jaar plaats, waarbij telkens één winnaar van 10.000 Clix wordt getrokken.

 5. Aan deelname aan deze actie zijn geen kosten verbonden.

 6. Alleen transacties die binnen de actieperiode door EuroClix zijn verwerkt vallen onder deze actie.

 7. Gecrediteerde, betwiste en frauduleuze transacties en transacties die niet door ICS of EuroClix zijn geautoriseerd, zijn uitgesloten van deze actie. Transacties met betrekking tot de jaarlijkse bijdrage, verzekeringsbijdragen en overboekingen van en naar de creditcard zijn tevens uitgesloten van deze actie.

 8. De maandelijkse trekkingen van de prijswinnaar vinden plaats:
  • Uiterlijk 15 februari over de transacties in de periode 01-01- t/m 31-01-
  • Uiterlijk 15 maart over de transacties in de periode 01-02- t/m 28-02-
  • Uiterlijk 15 april over de transacties in de periode 01-03- t/m 31-03-
  • Uiterlijk 15 mei over de transacties in de periode 01-04- t/m 30-04-
  • Uiterlijk 15 juni over de transacties in de periode 01-05- t/m 31-05-
  • Uiterlijk 15 juli over de transacties in de periode 01-06- t/m 30-06-
  • Uiterlijk 15 augustus over de transacties in de periode 01-07- t/m 31-07-
  • Uiterlijk 15 september over de transacties in de periode 01-08- t/m 31-08-
  • Uiterlijk 15 oktober over de transacties in de periode 01-09- t/m 30-09-
  • Uiterlijk 15 november over de transacties in de periode 01-10- t/m 31-10-
  • Uiterlijk 15 december over de transacties in de periode 01-11- t/m 30-11-
  • Uiterlijk 15 januari over de transacties in de periode 01-12- t/m 31-12-

 9. De prijswinnaars worden met behulp van computersoftware bepaald.

 10. Er wordt per trekking één prijswinnaar getrokken. In totaal worden er dus 12 prijswinnaars per jaar getrokken.

 11. De prijswinnaar wordt uiterlijk veertien dagen na afloop van de trekking schriftelijk op het bij EuroClix bekende e-mailadres op de hoogte gesteld door EuroClix.

 12. Binnen twee weken nadat de prijswinnaar op de hoogte is gesteld, zal de Clixprijs op zijn/haar Clixsaldo worden bijgeschrijven.

 13. Over de uitslag van de trekking kan niet worden gecorrespondeerd.

 14. Clixprijzen worden alleen uitgekeerd aan de Hoofd Card-houder, ook indien de transactie is verricht met een Extra Card.

 15. De Clixprijzen zijn niet overdraagbaar.

 16. De naam (voornaam i.c.m. de eerste letter van de achternaam) van de winnaar kan vermeld worden op de EuroClix social-mediakanalen en in andere uitingen die ter promotie van de EuroClix Mastercard worden ingezet. Daarnaast kan aan prijswinnaars gevraagd worden of zij hun medewerking willen verlenen aan promotionele activiteiten verband houdend met de actie zoals foto-opnamen en mogelijk een interview. Als prijswinnaars hiermee hebben ingestemd, is EuroClix gerechtigd deze foto-opnamen en interview(s) openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze door EuroClix gewenst.

 17. De actie
 18. Personeelsleden van iFlavours B.V. zijn uitgesloten van deelname aan deze actie.

 19. Deze actie is opgesteld in overeenstemming met de Wet op de Kansspelen en de Gedragscode promotionele kansspelen.

 20. EuroClix behoudt zich het recht voor deze actie te allen tijde te beëindigen, te verlengen en/of deze actievoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Hiervoor is geen aankondiging vereist.

 21. Meer informatie over de actie
 22. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen over deze actie kunt u zich richten tot EuroClix, een merknaam van iFlavours B.V., Zekeringstraat 39C, 1014 BV te Amsterdam.
  E-mailadres: ledenservice@euroclix.nl.